Wszystkie wpisy

Dziękujemy za wspólną drogę rekolekcji

Drodzy!

Bardzo dziękujemy za wspólną wyprawę z Frassatim w drogę do nieba podczas naszych rekolekcji online z okazji 30. rocznicy jego beatyfikacji! Mamy nadzieję, że bł. Pier Giorgio prowadził Was i pokazywał Wam najlepszą ścieżkę dla Was.

Dziękujemy naszym rekolekcjonistom za wygłoszone słowo, klasztorowi oo. Dominikanów w Łodzi za gościnność oraz twórcy kanału youtube’owego Maskacjusz za okazaną życzliwość.

Zapraszamy do podzielenia się wrażeniami z Waszego przeżywania rekolekcji. Czekamy na świadectwa i wszystkie uwagi: fundacja@kugorze.pl

Beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego

Homilia papieża Jana Pawła II, wygłoszona podczas Mszy beatyfikacyjnej Pier Giorgio Frassatiego – plac świętego Piotra, 20 maja 1990 r.

1. „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, (…) Ducha Prawdy” (J 14, 16).

Po Wielkanocy, w miarę jak zbliżamy się do dnia Pięćdziesiątnicy, słowa te stają się coraz bardziej aktualne.

Wypowiedział je Jezus w wieczerniku, gdy w przeddzień swojej Męki żegnał się z apostołami. Jego odejście – odejście umiłowanego Mistrza przez śmierć i zmartwychwstanie – otwiera drogę nowemu Pocieszycielowi (por. J 16, 7). Przyjdzie teraz Paraklet, przyjdzie właśnie dzięki odkupieńczemu odejściu Chrystusa, które umożliwia i rozpoczyna nową, miłosierną obecność Boga wśród ludzi.

Duch Prawdy, którego świat nie widzi ani nie zna, daje się jednak poznać apostołom, „ponieważ u nich przebywa i w nich jest” (por. J 14, 17). W dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy staną się tego świadkami.

2. Ale Pięćdziesiątnica to tylko początek, bowiem Duch Prawdy ma zostać w Kościele „na zawsze” (por. J 14, 16), przez wszystkie kolejne, wciąż nowe pokolenia. A więc nie tylko do ludzi tamtych czasów, ale także do nas i do wszystkich nam współczesnych skierowane są słowa Piotra Apostoła: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3, 15).

W naszym stuleciu Piotr Jerzy Frassati, którego w imieniu Kościoła z radością ogłaszam dziś błogosławionym, wcielił w swoje życie te słowa św. Piotra. Moc Ducha Prawdy, zjednoczonego z Chrystusem, uczyniła zeń współczesnego świadka nadziei płynącej z Ewangelii i łaski zbawienia działającej w ludzkim sercu. Tak oto Piotr Jerzy Frassati stał się żywym świadkiem i odważnym obrońcą tej nadziei w imieniu młodych chrześcijan dwudziestego wieku.

3. Wiara i miłość, prawdziwe źródło jego życiowej energii, sprawiły, że prowadził bardzo aktywne i zaangażowane życie w swoim środowisku, w rodzinie i w szkole, na uniwersytecie i na polu społecznym; przekształciły go w pełnego radości i entuzjazmu apostoła Chrystusa, w żarliwego wyznawcę Jego orędzia i Jego miłości.

Tajemnicy tej apostolskiej gorliwości i świętości należy szukać w jego drodze ascetycznej i duchowej: w modlitwie, w nieustannej, także nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, w nienasyceniu słowem Bożym czerpanym z Biblii, w pogodnym znoszeniu trudności życiowych, także rodzinnych, w czystości, którą przeżywał jako radosny i bezkompromisowy wyraz dyscypliny wewnętrznej, w umiłowaniu ciszy i „normalności” codziennego życia.

W tym wszystkim można dostrzec głębokie źródło jego duchowej żywotności.

To w Eucharystii bowiem Chrystus udziela swego Ducha; to Jego słowo pobudza do otwartości wobec drugich; to w modlitwie i w uległym słuchaniu woli Bożej dojrzewają wielkie życiowe decyzje. Człowiek ochrzczony może dać odpowiedź temu, kto „domaga się uzasadnienia nadziei” (por. 1 P 3, 15), tylko wtedy, gdy wielbi Boga, który zamieszkuje w jego własnym sercu. Młody Piotr Jerzy wie o tym, doświadcza tego i tym żyje. W jego życiu wiara stapia się w jedno z miłością: jego wiara jest mocna, a miłość czynna, bo wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2, 20).

4. Oczywiście, na pierwszy rzut oka życie Piotra Jerzego Frassatiego, pełnego energii młodego współczesnego człowieka, nie odznacza się niczym nadzwyczajnym. Ale na tym właśnie polega oryginalność jego osobowości, która pobudza do refleksji i zachęca do naśladowania.

Wiara i wydarzenia codziennego życia zespalają się w nim w harmonijną całość, tak że przylgnięcie do Ewangelii wyraża się w praktyce przez pełne miłości poświęcenie się ubogim i potrzebującym, pogłębiające się aż do ostatnich dni choroby, która doprowadzi go do śmierci. Fascynacja pięknem i sztuką, zamiłowanie do sportu i gór, zainteresowanie problemami społecznymi nie stanowią dla niego przeszkody w stałym kontakcie z Absolutem.

Całkowicie pogrążony w Bożej tajemnicy, całkowicie oddany służbie bliźniemu: tak można pokrótce określić jego pobyt na ziemi.

Piotr Jerzy Frassati realizował swoje powołanie świeckiego chrześcijanina poprzez różnorodne formy społecznego i politycznego zaangażowania w burzliwe życie ówczesnego społeczeństwa, obojętnego, a często wrogiego wobec Kościoła. W duchu tego zaangażowania potrafił dać impuls różnym ruchom katolickim, w których działalności uczestniczył z entuzjazmem; przede wszystkim FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) i Akcja Katolicka stały się dla niego prawdziwą szkołą formacji chrześcijańskiej i idealnym polem dla apostolatu. Działając w Akcji Katolickiej, przeżywał z dumą i radością swoje chrześcijańskie powołanie, miłował Jezusa w braciach, których spotykał na swej drodze lub których sam szukał pośród cierpiących, zepchniętych na margines, opuszczonych, pragnąc, by poczuli ciepło ludzkiej solidarności i doznali nadprzyrodzonej pociechy płynącej z wiary w Chrystusa.

Zmarł w młodym wieku, po życiu krótkim, ale nadzwyczaj bogatym w owoce duchowe, by pójść „do prawdziwej ojczyzny i śpiewać Bożą chwałę”.

5. Dzisiejsza uroczystość zachęca nas wszystkich do przyjęcia przesłania, które Piotr Jerzy Frassati kieruje do ludzi naszych czasów, a przede wszystkim do was, młodych, pragnących wnieść konkretny wkład w duchową odnowę naszego świata, który czasem zdaje się rozpadać i niszczeć, gdyż brak mu ideałów.

Piotr Jerzy daje nam przykład, że „szczęśliwe” jest życie w Duchu Chrystusa, w Duchu Błogosławieństw, i że tylko ten, kto staje się „człowiekiem Błogosławieństw”, umie darzyć braci miłością i pokojem. Powtarza nam, że naprawdę warto poświęcić wszystko w służbie Bogu. Zaświadcza, że świętość jest dostępna dla wszystkich i że tylko rewolucja Miłości może rozpalić w ludzkich sercach nadzieję na lepszą przyszłość.

6. Tak, „zadziwiające są dzieła Boże! (…) Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie” (por. Ps 66, 3. 1).

Słowa psalmu rozbrzmiewające w liturgii dzisiejszej niedzieli są jakby żywym echem ducha młodego Piotra Jerzego. Wiemy bowiem, jak bardzo kochał on świat stworzony przez Boga!

„Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga” (Ps 66, 5). Również to wezwanie płynie z jego młodzieńczej duszy i zwraca się w szczególny sposób do młodzieży.

„Dokonał dziwów pośród synów ludzkich” (tamże).

Dokonał dziwów pośród synów ludzkich! Trzeba, by oczy ludzi – oczy ludzi młodych, wrażliwych – umiały podziwiać dzieła Boże w świecie zewnętrznym i widzialnym. Trzeba, by oczy duszy umiały odwrócić się od tego zewnętrznego i widzialnego świata i skierować na świat wewnętrzny i niewidzialny: aby w ten sposób człowiek mógł odkryć duchowe wymiary świata, odbijające w sobie światłość Słowa, które oświeca każdego człowieka (por. J 1, 9).

W tej światłości działa Duch prawdy.

7. Oto człowiek „wewnętrzny”. Takim człowiekiem jest dla nas Piotr Jerzy Frassati. W istocie całe jego życie zdaje się streszczeniem słów Chrystusa, które czytamy w Ewangelii św. Jana: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14, 23).

On jest człowiekiem „wewnętrznym”, umiłowanym przez Ojca, bo sam bardzo umiłował!

Jest także człowiekiem naszego wieku, człowiekiem nowoczesnym, człowiekiem, który bardzo umiłował!

Czyż to nie miłości potrzebuje najbardziej nasz wiek dwudziesty, zarówno na początku, jak i na końcu? Czyż jedynym faktem trwałym i zachowującym wartość nie jest to, że „umiłował”?

8. Piotr Jerzy odszedł z tego świata młodo, ale pozostawił ślad na całym stuleciu, i nie tylko na naszym.

Odszedł z tego świata, ale w paschalnej mocy swojego chrztu może powtarzać wszystkim, a zwłaszcza młodym pokoleniom dzisiejszym i jutrzejszym: „…wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14, 19).

Wypowiedział te słowa Jezus Chrystus, gdy żegnał apostołów w przeddzień Męki. Z radością przyjmuję je z ust nowego błogosławionego, jako przekonującą zachętę do życia Chrystusem, w Chrystusie. Jest to zachęta wciąż aktualna, ważna także dziś, zwłaszcza dla współczesnej młodzieży. Ważna dla nas wszystkich. To wciąż aktualne zaproszenie pozostawił nam Piotr Jerzy Frassati.

Frassati! Droga do… braterstwa

Trzecią konferencję w ramach rekolekcji wygłosi o. Krzysztof Michałowski OP, proboszcz parafii św. Dominika na warszawskim Służewie, opiekun grupy osób chorych i niepełnosprawnych, były duszpasterz akademicki, inicjator i współtwórca wielu inicjatyw, takich jak rekolekcje zawierzenia Maryi, kolędowanie, śpiewanki patriotyczne. Jest też opiekunem wieczorów z modlitwą uwielbienia. Wielbiciel Maryi, zawsze blisko ludzi, troskliwy opiekun parafii, jak przystało na dominikanina – urodzony ewangelizator.

O tym, że ewangeliczne braterstwo to dzielenie życia z bliźnim, bycie blisko, umiejętność dzielenia się sobą, a nie tylko tym, co się posiada. O tym, jak służyć wartościom chrześcijańskim w życiu społecznym. O tym, jak być prawdziwym na 100%. Wyrusz z nami, spotkaj Frassatiego i daj się pociągnąć ku górze!

Premiera: wtorek, 19 maja, godz. 18:30

Pozostałe części rekolekcji – zajrzyj tutaj (klik)

Frassati! Droga do… świętości

W drugim dniu naszych rekolekcji online – śladami bł. Pier Giorgio – poprowadzi nas ks. Rafał Dresler, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wyświęcony 20 maja 2017 roku, pasjonat muzyki, zwłaszcza sakralnej, organista, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pile, opiekun ministrantów, przewodnik grupy pilskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, pilski duszpasterz Skautów Europy – Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego.

Jak to się stało, że 24-letni młodzieniec wspiął się na wyżyny świętości, a Kościół potwierdził ją uroczystą beatyfikacją? Skąd czerpał siłę? Które z jego codziennych praktyk możemy przełożyć także na nasze codzienne życie? Posłuchaj, pomyśl, wyrusz w drogę!

Kolejne części rekolekcji – zajrzyj tutaj (klik)

Frassati! Droga do… powołania

Pierwszym rekolekcjonistą jest ks. Paweł Haraburda, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wyświęcony 24 maja 2014 roku, wikariusz w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, miłośnik górskich wypraw, wcześniej duszpasterz akademicki w Pile.

Bł. Pier Giorgio Frassati napisał: Wiara dana mi przez chrzest przemawia do mnie mocnym głosem. Sam jeden nie dokonasz NICZEGO, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego Twojego działania, dojdziesz do celu.

Jak rozpoznać, kim jestem? Gdzie szukać odpowiedzi, jak żyć, by osiągnąć ostateczne spełnienie? Skąd czerpać inspirację? Wyrusz w drogę, posłuchaj, módl się razem z nami!

Kolejne części rekolekcji – zajrzyj tutaj (klik)

Rekolekcje Frassati! Droga do…

„Frassati! Droga do…” to temat rekolekcji online, które będą odbywać się od niedzieli, 17 maja do środy, 20 maja 2020 r. Chcemy w ten sposób przygotować się do przeżywania 30-stej rocznicy beatyfikacji patrona studentów, młodzieży i ludzi gór: bł. Pier Giorgio Frassatiego oraz przypatrzeć się świadectwu jego chrześcijańskiego życia.

Do udziału w rekolekcjach zapraszamy wszystkich przyjaciół Frassatiego, a także tych, którzy nie poznali jeszcze tego niezwykłego młodego człowieka. Jesteśmy przekonani, że bł. Pier Giorgio pragnie wiele ofiarować współczesnemu człowiekowi. Chcielibyśmy przedstawić jego sylwetkę i pomóc mu w zapalaniu innych do wiary.

W tym roku, ze względu na stan epidemiologiczny, zachęcamy do odprawienia rekolekcji w domu, poprzez wysłuchanie nagranych konferencji oraz łączność duchową w transmitowanej na żywo Mszy świętej z klasztoru oo. Dominikanów w Łodzi wieńczącej rekolekcje.

Harmonogram rekolekcji:

  •  „Frassati! Droga do… powołania” –  niedziela, 17 maja 2020 r. (18:30); ks. Paweł Haraburda, wikariusz w Sanktuarium MB Bolesnej w Skrzatuszu.
  • „Frassati! Droga do… świętości” – poniedziałek, 18 maja 2020 r. (18:30); ks. Rafał Dresler, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pile.
  • „Frassati! Droga do… braterstwa” – wtorek, 19 maja 2020 r. (18:30); o. Krzysztof Michałowski OP, proboszcz parafii św. Dominika, Warszawa-Służew.
  • „Frassati! Droga do… głoszenia” – środa, 20 maja 2020 r. (18:30); transmisja Mszy Świętej z klasztoru oo. Dominikanów w Łodzi wieńcząca rekolekcje. Słowo skieruje do nas o. Jacek Szymczak OP, kaznodzieja, sekretarz Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego.

Od niedzieli do wtorku konferencje będą publikowane o godz. 18.30 w mediach społecznościowych oraz na naszej stornie internetowej:

na facebook Fundacji: www.facebook.com/kugorze 

oraz w wydarzeniu: www.facebook.com/events/2902190459862460/

na kanale youtube:  idz.do/frassati2020  

Msza Święta w środę, 20 maja, o 18.30 będzie natomiast transmitowana na żywo na kanale Maskacjusz TV. Dziękujemy za życzliwość! Link do transmisji:

Inicjatorem rekolekcji jest Fundacja #KuGórze! im. Pier Giorgio Frassatiego. Więcej o nas możesz dowiedzieć się w zakładce „Aktualności” oraz „O nas”

Wyrusz w drogę!

Fundacja #KuGórze!

Od dłuższego czasu jesteśmy zafascynowani postacią bł. Pier Giorgio Frassatiego. Właśnie z tej fascynacji zrodził się pomysł stworzenia Fundacji #Ku Górze!, która miałaby na celu promowanie wartości chrześcijańskich w życiu codziennym na wzór Pier Giorgio.

Chcemy, aby Fundacja była źródłem informacji nt. naszego patrona, ale również była wsparciem dla wszystkich, którzy zechcą pójść w jego ślady. Pragniemy przybliżać osobę Pier Giorgio współczesnemu światu przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków przekazu. W naszych planach jest m.in. stworzenie i wydanie modlitewnika do bł. Pier Giorgio opartego o program przyszłej Fundacji. Zapraszamy również do wspólnej modlitwy rozważaniami Drogi Krzyżowej wg. naszego patrona.

Naszym marzeniem jest stworzenie środowiska pełnego młodych (również duchem ;)), zaangażowanych, cieszących się życiem ludzi gotowych nieść pomoc bliźniemu. Do dyspozycji posiadamy stworzony przez nas program formacyjny, który chcielibyśmy wykorzystać, by uczyć młodych i starszych, że warto żyć, a nie wegetować!

Fundacja jest wciąż na etapie tworzenia. Niestety zatrzymały nas formalności, które w obecnym czasie wcale nie tak łatwo dokończyć. Nie chcemy jednak już dłużej czekać i ruszamy!

Życzymy Wam pełnego przeżycia Triduum Paschalnego! Niech w tym czasie Wasze domy staną się wieczernikiem, w którym Jezus będzie Was obdarzał wszelkimi potrzebnymi łaskami!

Niedziela Miłosierdzia

Każdy z Was wie, że fundamentem naszej wiary jest Miłosierdzie, bez którego ona cała zwaliłaby się w gruzy.

Nie będziemy naprawdę katolikami, dopóki nie dostosujemy naszego życia do dwóch przykazań, na których opiera się cała podstawa wiary katolickiej:

do miłowania Boga ze wszystkich naszych sił,
i miłowania bliźniego jak siebie samego.

Z Miłosierdziem sieje się w ludziach prawdziwy pokój!

bł. Pier Giorgio Frassati

Wielkanoc z Frassatim!

Życzymy Wam, aby Zmartwychwstanie przyniosło Wam pełnię radości i pokoju! Niech to będzie dobry czas spędzony z rodzinami, przyjaciółmi, bliskimi.

Niech bł. Pier Giorgio odwiedzi Wasze domy i podaruje Wam prawdziwą radość z przeżywania swojej wiary.

Teksty listów bł. Pier Giorgio Frassatiego pochodzą z książki „Listy do przyjaciół”, wyd. Więzi.

Muzyka: Schola Dominikańska, Triduum 2020; pełne wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=QHhNZPvk_z8

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij