Cel fundacji

Fundacja powstała w gronie ludzi wyznających wartości chrześcijańskie oraz zafascynowanych postacią oraz stylem życia bł. Pier Giorgio Frassatiego. Chcemy być kontynuatorami Jego dzieło poprzez naszą aktywność w lokalnej społeczności.

Głównym celem Fundacji jest krzewienie wartości, nauk i postaw chrześcijańskich w społeczeństwie oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania i edukacji młodzieży oraz dorosłych, działalności w zakresie popularyzowania kultury fizycznej, turystyki i sportu, ochrony środowiska, działalności w obszarze kultury oraz propagowaniu idei wolontariatu.

Chcemy również promować postać bł. Pier Giorgio Frassatiego we współczesnym świecie poprzez wydarzenia, ulotki oraz inne materiały i inicjatywy informacyjne.

Bł. Pier Giorgio Frassati

Pier Giorgio Frassati urodził się w Turynie, 6 kwietnia 1901 roku. W domu rodzinnym otrzymał gruntowne wychowanie chrześcijańskie. Był bardzo uzdolniony i obdarzony cechami lidera. Pragnął swoje życie przeżyć jako służbę dla innych.

Uprawiał sport, zwłaszcza alpinizm, pływał, jeździł na nartach i konno. Organizował dla swoich przyjaciół górskie wspinaczki w Alpy, które widział na horyzoncie ze swojego domu w Turynie. Był głęboko wierzącym katolikiem, miał odwagę, by zapraszać swoich przyjaciół do udziału w nabożeństwach kościelnych, procesjach
i adoracjach.

Angażował się charytatywnie. Pomagał ubogim, chorym i bezdomnym. W 1924 roku założył z grupą przyjaciół nieformalne „Stowarzyszenie ciemnych typów”, do którego mogli należeć studenci pragnący pogłębiać swoją wiarę i ducha modlitwy. Specjalne skupienia dla tej grupy organizował w górach. To przez piękno alpejskich szczytów i majestatycznych lodowców Bóg wzywał go razem z przyjaciółmi do życia pięknego, które pachnie żywicą i świeżym powiewem wiatru.

Jego ambitne plany pod sam koniec studiów przerwała nagła choroba. Mając 24 lata Pier Giorgio Frassati pomagając biednym zaraził się na chorobę Heinemedina. Umarł 4 lipca 1925 roku.

Beatyfikacji Frassatiego dokonał Jan Paweł II 20 maja 1990 roku wskazując go jako patrona młodzieży i studentów. Jest także opiekunem tych wszystkich, którzy kochają góry, odnajdując w nich ślady piękna Boga i ciszę, która jest zaproszeniem do modlitwy.

Źródło: https://deon.pl/wiara/pier-giorgio-frassati-alpinista-chrystusa,47172

CZTERY FILARY

W oparciu o cztery poniższe filary chcemy pokazywać współczesnemu światu, że również dziś warto dbać o drugiego człowieka i żyć, a nie wegetować!

BRATERSTWO

Kształtowanie ducha wspólnoty i trwałych przyjaźni.
Nauka współpracy i wspólnego osiągania celów.
Razem możemy więcej. Co możesz mi dać? Co mogę dać Tobie?
Wprowadzanie w życie wartości chrześcijańskich.

GÓRY

Wyjście spoza rzeczywistości wirtualnej do świata realnego:
świata natury, spotkań z człowiekiem, aktywności na świeżym powietrzu.
Przeżywanie czasu w przestrzeni świata stworzonego:
wyjścia w góry, rajdy, piesze wędrówki, pielgrzymki i inne.

DZIEŁA MIŁOSIERDZIA

Wolontariat na rzecz potrzebujących.
Zaangażowanie w dzieła ogólnopolskie i lokalne.
Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

KULTURA

Aktywizacja w zainteresowaniu wszelkimi formami kultury:
literaturą, teatrem, sztuką, formami sztuki ulicznej itp.
Udział, promowanie i tworzenie wydarzeń kulturalnych.

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij